tamborí arquitectes

Política de privacidad — Valenciano

POLÍTICA DE PRICACITAT

La present Política de Privacitat estableix els termes en els quals TAMBORÍ
ARQUITECTES COOP. V. usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus
usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la
seguretat de les dades dels seus usuaris, així com amb el compliment de la legislació
vigent en matèria de protecció de dades personals. Per això l’informem del
següent:

Responsable del tractament

Identitat: Tamborí Arquitectes Coop. V. – NIF: F-98819246
Adreça postal: C/ Dénia núm. 69, sota dreta, 46006 València
Telèfon: 692570676 – Correu electrònic: info@tambori.es

Recollida de dades

Les dades personals són recaptats a través del formulari de contacte disponible en la present web, sent necessari que la Usuària aportació, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc (*). Així mateix, també es poden recaptar dades posteriorment, una vegada establida la comunicació amb l’Usuari.

L’Usuari garanteix que les dades que aportació són vertaders, exactes, complets i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. L’Usuari es compromet i obliga a comunicar de manera immediata a TAMBORÍ ARQUITECTES COOP. V. qualsevol modificació de les seues dades de caràcter personal que poguera impactar en la relació comercial o de serveis que vincula a les parts.

Finalitat, tractament i cessió de les dades

Les dades recaptades s’utilitzaran únicament per a contactar amb vosté i atendre la sol·licitud d’informació requerida i/o servei sol·licitat. En cap cas aquests dades seran cedits a tercers llevat que existisca una obligació legal.

Conservació de les dades

TAMBORÍ ARQUITECTES COOP. V. conservarà les seues dades personals durant el temps necessari per a aconseguir la finalitat de tractament perseguida. Posteriorment, les seues dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resulten d’aplicació, tenint en compte la tipologia de les dades, així com la finalitat del tractament.

Drets de l’usuari

L’informem que, segons el que es disposa en la legislació vigent, l’Usuari té dret a obtindre informació sobre si en TAMBORÍ ARQUITECTES COOP. V. estem tractant les seues dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament en l’adreça de correu electrònic info@tambori.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Enllaços a tercers

L’informem que aquest lloc web conté enllaços a altres llocs que pogueren ser del seu interés. Una vegada que vosté done clic en aquests enllaços i abandone la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seues dades en aqueixos altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seues pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulte per a confirmar que vosté està d’acord amb aquestes.