tamborí arquitectes

Vidres baix emisivos i de control solar

Vidres baix emisivos i de control solar

Els vidres baix emissius i de control solar disposats en les finestres són una de les tendències en l’estalvi energètic quan ens dirigim a reformar o construir la nostra vivenda sota el prisma de l’arquitectura sostenible.

 

Segons l’informe “Glazing Potential Energy savings & CO2 Emission Reduction“, en 2030 els edificis europeus consumirien un 29% menys d’energia a l’any, si tots ells disposaren de vidres d’altes prestacions. Aquests estudis focalitzats a Espanya indiquen que, amb la utilització de la mena de vidre d’altes prestacions adequat, es podria reduir en 2030 un 19% la quantitat d’energia consumida pel sector de l’edificació.

 

Recordem que Espanya és un dels països amb major nombre d’hores de sol al dia, cosa que significa un major ús dels sistemes d’aire condicionat i un augment en les factures d’electricitat de les llars. És per aquest motiu que les finestres amb vidres d’altes prestacions, les quals aporten aïllament tèrmic i control solar, s’han convertit en una de les millors opcions a tindre en compte en el moment de construir o reformar un habitatge.

 

Què són els vidres baix emissius?

Els vidres baix emissius tenen com a comesa disminuir les emissions de diòxid de carboni. És per això que se’ls coneix també com a vidres ATR (Aïllant Tèrmic Reforçat) o vidres low-e.

 

Aquests vidres rebran un tractament que ajuda a reduir el seu valor U o transmitància tèrmica la qual cosa ajuda a evitar que el fred o la calor de l’interior de la vivenda s’escape.

 

vidres baix emisivos

 

El valor U és una mesura del guany o pèrdua de calor a través d’un material, a causa de la diferència entre les temperatures de l’aire interior i exterior. Es coneix com el coeficient de transferència de calor. Es mesura en W/(m² · K), watt per metre quadrat, Kelvin. Com més baix és aquest valor, millors prestacions aïllants té.

 

Avantatges dels vidres baix emissius:

Estalvi d’energia. Redueix la pèrdua de calor en els mesos freds.

 

Millor nivell de confort dels qui habiten l’habitatge. Augmenta la temperatura de la part interior del vidre, reduint l’efecte de paret freda i reduint el risc de condensacions.

 

Millora el nivell d’il·luminació dins de la vivenda. La seua transmitància lumínica és molt alta. Permet l’entrada de la llum natural per la seua alta transparència.

 

Desavantatge dels vidres baix emissius:

No obstant això, segons en quines orientacions, en els mesos d’estiu, els vidres poden arribar a transmetre massa calor. Per a solucionar aquest desavantatge, els vidres baix emissius es combinen amb els vidres de control solar.

 

Què són els vidres amb control solar?

Són vidres elaborats amb components especials sobre una de les cares del cristall, components que permeten que la llum solar passe a través del vidre, tanmateix impedeixen que la calor entre en la vivenda, irradiant gran part d’aquesta calor cap a l’exterior.

Són especialment útils en habitatges excessivament exposats a les radiacions solars. No sols s’utilitzen en finestres, sinó també en sostres i façanes envidrades.

vidres amb control solar

 

Avantatges dels vidres amb control solar:

Major eficiència i estalvi econòmic. Permeten regular els sistemes d’aire condicionat i calefacció, reduint les despeses que ocasionen.

 

Confort tèrmic. Les capes que formen aquests vidres aconsegueixen que les temperatures de calor del sol es reflectisquen cap a l’exterior, de tal forma que eviten que l’espai es recalfe i fa que es mantinga una temperatura més fresca i constant a l’interior de la vivenda.

 

Redueix l’entrada de radiació solar directa en l’habitatge. El control solar permet filtrar els raigs molestos i més perjudicials del sol. Això al seu torn, protegeix els colors dels materials constructius i el mobiliari.

 

Consideracions

A fi de garantir l’eficàcia en la instal·lació, es recomana verificar l’etiqueta d’eficiència energètica del fabricant per a comprovar quin tipus de vidre és, la transmissió tèrmica del cristall i el factor solar de l’envidrament.

 

La diferència de preu que té amb el vidre estàndard s’amortitza ràpidament gràcies a l’estalvi energètic i econòmic.

 

Existeixen altres criteris a tindre en compte en l’elecció de vidres com és la grossària, la transmissió lumínica, els nivells de seguretat o l’atenuació acústica. A més, els marcs de les finestres són també decisius en l’aïllament tèrmic i acústic de les finestres i de la vivenda.

 

Millorar la sostenibilitat de l’habitatge i el confort dels qui l’habiten, així com dissenyar i construir vivendes més eficients i respectuoses amb el medi ambient, requereixen l’experiència i assessoria de proveïdors i professionals.

 

Els vidres baix emissius i de control solar són un dels elements constructius que ens permeten estalviar energia i generar espais confortables i saludables. Existeixen altres materials i/o tècniques sostenibles que podem aplicar en el moment de pensar a reformar o construir les nostres vivendes.

Més Sostenibilitat:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

takahiro-sakamoto-qW2F8rZGEWw-unsplash

federica-bisso-i2lurccB0Mo-unsplash

denys-nevozhai-izC9Yob6DGM-unsplash

amir-hosseini-3cl6impBd_8-unsplash

pau-sayrol-kO2sWju5M6o-unsplash

denys-nevozhai-JsdvKIcvAGo-unsplash

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash

chris-lawton-3Ik7xWYJv3U-unsplash

manny-becerra-NgdhrwAx0J8-unsplash

lance-anderson-QdAAasrZhdk-unsplash

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash

angelique-emonet-TCMbTlzzaKs-unsplash

clement-falize-dHJjlJcQ3RI-unsplash

arquitectura-paisatgisme-Moool-Gooood

chuttersnap-nXJyZLBnyUQ-unsplash

Parc Carmen Carpinterio Manises

El proyecto parque Carmen Carpintero, un espacio urbano diseñado para conjugar naturaleza y esparcimiento.

tadelakt tecnica sostenible

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash

jeremy-cai-ucYWe5mzTMU-unsplash

milivoj-kuhar-Te48TPzdcU8-unsplash

Parc Manises

tambori-arquitectura-paisatgisme-landezine