tamborí arquitectes

SATE, tendència en construcció sostenible

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior método constructivo utilizado en rehabilitación de viviendas

SATE, tendència en construcció sostenible

L’alt consum energètic, afegit a l’elevat nombre d’habitatges antics de baixa qualitat constructiva a Espanya, ens aboca a una necessària renovació i millora de l’eficiència energètica dels habitatges i edificis ja existents. Només d’aquesta manera podrem aconseguir els objectius en matèria d’estalvi energètic plantejats per la Comissió Europea. Davant aquest repte, en els últims anys ha augmentat l’ús de noves solucions constructives per a l’aïllament tèrmic en façanes, cobertes i sòls. Entre aquestes solucions, una de les més conegudes és el SATE.

 

Però, què és el SATE i en què consisteix?

El Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE) o EIFS (Exterior Insulation Finish Systems) és un dels mètodes constructius més utilitzats en la rehabilitació d’habitatges i edificis, encara que actualment també s’aplica en construccions d’obra nova.

 

Consisteix a col·locar aïllament tèrmic per l’exterior de la façana amb la finalitat d’incrementar la seua resistència tèrmica. És una solució que combina la millora estètica de l’edifici amb un descens de l’intercanvi tèrmic entre l’interior i l’exterior.

 

Per què utilitzar el Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior?

• És un sistema poc invasiu en la seva col·locació. Dins de l’habitatge no hi ha pèrdua d’espai. A més, no cal retirar l’antic enlluit, excepte quan existeixi risc de despreniment.

 

• Augmenta la durabilitat de la façana, ja que li proporciona una major protecció. Així mateix, és un sistema permeable al vapor d’aigua i impermeable a la pluja.

 

• Millora l’habitabilitat de l’habitatge proporcionant als seus habitants un ambient molt més confortable i saludable. Brinda un augment del confort tèrmic, aconsegueix millores en el comportament acústic i elimina els riscos de condensacions o humitats.

 

• És sostenible. Aïlla la casa de la calor a l’hivern i del fred a l’estiu, evitant els ponts tèrmics per la seva posició exterior. Això permet reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera contribuint a la reducció de l’efecte d’hivernacle i la conservació del medi ambient.

 

• És rentable. Augmenta l’eficiència i estalvi energètic dels sistemes de climatització tant per a la calor com per al fred.

 

• Permet combinar varietat de textures i colors d’acabat en la capa de revestiment final, per la qual cosa resulta flexible davant qualsevol projecte arquitectònic.

 

• Es revaloritza el valor de l’immoble. Es podria aconseguir una classificació energètica superior a aquells que no tenen instal·lat el sistema SATE.

 

Un estudi demostra beneficis del Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior:

Un grup d’investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Edificació de la Universitat Politècnica de Madrid ha realitzat un estudi amb l’objectiu de conèixer la influència del sistema SATE en la rehabilitació, i les millores que produeix en el comportament tèrmic en un habitatge situat en el sud de Madrid.

 

El mètode utilitzat va consistir, principalment, en l’adquisició de dades de temperatures ambientals i superficials en les façanes de l’habitatge nord i sud, tant per l’interior com per l’exterior.

 

Aquest procés es va dur a terme en la mateixa època de l’any en els dos estats de l’habitatge: abans i després de ser rehabilitat amb SATE. Es va realitzar una comparativa entre els dos casos, en cadascuna de les orientacions, i es va calcular el flux de calor per metre quadrat de la façana.

 

Els resultats obtinguts indiquen que amb el sistema SATE es redueix un 57% la pèrdua d’energia de l’habitatge comparat amb el seu estat original. Fins i tot es demostra la seva influència en la unificació de temperatures dins del mateix habitatge, reduint la diferència entre les temperatures del nord i del sud en un 66%. (font: UPM)

 

El SATE en l’arquitectura i construcció sostenible

Si bé a Espanya està augmentant la utilització del SATE, països com Alemanya no sols porten major temps treballant amb aquest sistema sinó que a més és un dels líders en la recerca, desenvolupament i implementació d’aquest sistema.

 

És important tenir en compte que els edificis en els quals la rehabilitació es realitza mitjançant un SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior) poden accedir a certificacions com a Verda, LLEGIU, BREEAM o Passivhaus.

 

Finalment, és necessari recordar que aquest sistema ha de ser realitzat per professionals de l’arquitectura i construcció, ja que l’aplicació d’aquesta tècnica en un habitatge comporta una anàlisi de les característiques pròpies de l’immoble i els elements o materials a utilitzar.

 

En tamborí arquitectes treballem per una arquitectura i construcció sostenibles. Pròximament començarem un projecte on emprarem en la façana aquest sistema d’aïllament tèrmic exterior. Estarem molt contents de compartir i mostrar el resultat quan acabem l’obra.

Més Sostenibilitat:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

arquitectura-paisatgisme-Moool-Gooood

Parc Carmen Carpinterio Manises

El proyecto parque Carmen Carpintero, un espacio urbano diseñado para conjugar naturaleza y esparcimiento.

tadelakt tecnica sostenible

chuttersnap-nXJyZLBnyUQ-unsplash

amel-majanovic-r8r2I7FsaIE-unsplash

amir-hosseini-3cl6impBd_8-unsplash

tambori-arquitectura-paisatgisme-landezine

clement-falize-dHJjlJcQ3RI-unsplash

pau-sayrol-kO2sWju5M6o-unsplash

manny-becerra-NgdhrwAx0J8-unsplash

milivoj-kuhar-Te48TPzdcU8-unsplash

chris-lawton-3Ik7xWYJv3U-unsplash

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash

jeremy-cai-ucYWe5mzTMU-unsplash

denys-nevozhai-izC9Yob6DGM-unsplash

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash

denys-nevozhai-JsdvKIcvAGo-unsplash

angelique-emonet-TCMbTlzzaKs-unsplash

takahiro-sakamoto-qW2F8rZGEWw-unsplash

Parc Manises

federica-bisso-i2lurccB0Mo-unsplash

lance-anderson-QdAAasrZhdk-unsplash