tamborí arquitectes

Panells solars fotovoltaics vs. tèrmics

Paneles solares térmicos en la vivienda

Panells solars fotovoltaics vs. tèrmics

Els panells solars podrien resultar una alternativa sostenible i rendible d’instal·lar-se en la vivenda, especialment a Espanya, un dels països amb més hores de sol a l’any i amb una tarifa alta d’electricitat, ja que són dispositius que capten l’energia de la radiació solar per al seu aprofitament posterior en la vivenda.

 

No obstant això, persisteix entre els consumidors una certa confusió entre els panells solars fotovoltaics i els panells solars tèrmics. Si bé tenen en comú l’aprofitament dels raigs de sol, tenen característiques i funcionalitats diferents. A continuació, analitzem quines són les principals diferències entre ells.

 

Què són els panells solars fotovoltaics?

Els panells fotovoltaics o plaques fotovoltaiques estan formats per nombroses cel·les que converteixen la llum solar en electricitat.

 

Com funcionen i per a què serveixen?

Panells solars fotovoltaics en la vivenda (texto foto).

 

Panells solars fotovoltaics en la vivenda
Panells solars fotovoltaics en la vivenda

L’energia que s’obté dels llamps del sol es converteix en electricitat mitjançant l’aprofitament dels materials conductors amb els quals estan fetes les cèl·lules fotovoltaiques del panell.

 

Només funcionen quan brilla el sol, per això necessiten estar units a altres sistemes mecànics de generació d’energia per a assegurar un subministrament elèctric constant.

 

No obstant això, en les èpoques on no hi haja molt sol no tindrem suficient electricitat per a les necessitats de la vivenda. Depenent de la instal·lació podem trobar dos tipus:

 

· Fotovoltaics en xarxa: es connecten a la xarxa elèctrica general.

 

· Fotovoltaics aïllats: s’instal·len en ubicacions on no arriba la xarxa elèctrica general.

 

Aquests panells necessiten una bateria per a poder emmagatzemar l’energia.

 

Què són els panells solars tèrmics?

També coneguts com a panells solars captadors o col·lectors, són panells que s’utilitzen per a obtindre energia tèrmica. L’energia solar tèrmica concentra la llum solar per a convertir-la en calor. Aquesta calor després podrà aplicar-se per a diferents usos en la vivenda.

 

Com funcionen i per a què serveixen?

 

 


Panells solars tèrmics en la vivenda.

Els panells solars tèrmics recullen i concentren la radiació solar per a calfar un líquid –en general, una mescla d’aigua i anticongelant (glicol)- que corre a través del seu circuit primari.

 

La calor acumulada es transfereix llavors a través d’un bescanviador a un circuit secundari on es troba l’aigua que hi ha en el depòsit del sistema. L’aigua es calfa i queda llista per a ser utilitzada.

 

L’energia solar tèrmica s’ha vingut usant fonamentalment per a la generació d’aigua calenta sanitària (ACS) i per a la climatització de piscines. A més, com a mètode de calefacció en la vivenda a través de:

 

· Sòls radiants: xarxa de canonades distribuïdes uniformement sota el paviment, per les quals circula aigua i s’aconsegueix una temperatura altament homogènia i confortable tant a l’hivern, com a l’estiu. 

 

· Radiadors solars: dispositius que s’alimenten de manera directa del circuit d’aigua calenta que es genera per l’energia solar tèrmica. Poden estar connectats directament a les bombes de calor o de manera indirecta a través de depòsits o termos i comptar amb fonts auxiliars d’energia per a suplir els moments de poca radiació solar.

 

Panells solars fotovoltaics vs. panells solars tèrmics (texto foto)

 

Diferències :

· Usabilitat: Els panells solars tèrmics es limiten al calfament d’aigua i a algunes modalitats de climatització. Mentre que els fotovoltaics tenen altres aplicacions a més d’aquestes dues, com la il·luminació, o l’alimentació de tota mena d’electrodomèstics entre altres.

 

· Durabilitat: Els components d’una instal·lació fotovoltaica, com l’inversor o les bateries –si són de liti- solen incorporar garanties que arriben als 10-12 anys. En uns altres, com les pròpies plaques, les garanties s’allarguen fins i tot fins als 25 anys. Per contra, la majoria dels equips de termosifó o circulació forçada que s’utilitzen en els panells solars tèrmics difícilment superen els 5-10 anys de garantia.

 

· Manteniment: Els panells solars fotovoltaics no requereixen molt manteniment més enllà de la revisió anual establida per llei. El manteniment dels panells solars tèrmics és més complex. Demanden una revisió professional més minuciosa i constant pot fins i tot requerir la substitució d’algun component algun component cada cert temps.

 

· Eficiència: Els panells solars tèrmics són molt més eficients que els fotovoltaics a l’hora de recol·lectar la calor dels raigs del sol. Poden arribar a coeficients d’eficiència del 80-90% sent que el dels fotovoltaics difícilment supera el 20%. A més, permeten produir aigua calenta fins i tot en els dies freds i nuvolosos, sempre que hi haja un mínim de radiació solar.

 

· Costos: La tecnologia aplicada en els panells solars fotovoltaics és més cara que en la dels panells solars tèrmics. No obstant això, el panell solar fotovoltaic representa un abaratiment elevat del cost en la factura de la llum.

 

· Espai d’instal·lació: Els equips d’energia solar tèrmica solen ser menys voluminosos i requereixen menys espai. L’espai a ocupar pels panells fotovoltaics dependrà de la potència que vulguem instal·lar. Però, en general demandaran de major espai, sovint cobrint la coberta d’habitatges quasi per complet, encara que això depén de la quantitat de potència que vulga instal·lar-se.

 

En conclusió, no podem dir que un siga millor que l’altre. L’elecció de l’un o l’altre dependrà de les necessitats que es vulguen cobrir i els costos que es puguen assumir, a més de les condicions de la vivenda.

 

Si t’interessa conéixer altres sistemes o materials de construcció i reforma sostenible per a la vivenda mira el nostre blog d’arquitectura sostenible.

Més Sostenibilitat:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

federica-bisso-i2lurccB0Mo-unsplash

Parc Carmen Carpinterio Manises

El proyecto parque Carmen Carpintero, un espacio urbano diseñado para conjugar naturaleza y esparcimiento.

tadelakt tecnica sostenible

milivoj-kuhar-Te48TPzdcU8-unsplash

chris-lawton-3Ik7xWYJv3U-unsplash

amel-majanovic-r8r2I7FsaIE-unsplash

denys-nevozhai-JsdvKIcvAGo-unsplash

angelique-emonet-TCMbTlzzaKs-unsplash

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash

arquitectura-paisatgisme-Moool-Gooood

lance-anderson-QdAAasrZhdk-unsplash

jeremy-cai-ucYWe5mzTMU-unsplash

takahiro-sakamoto-qW2F8rZGEWw-unsplash

Parc Manises

denys-nevozhai-izC9Yob6DGM-unsplash

amir-hosseini-3cl6impBd_8-unsplash

pau-sayrol-kO2sWju5M6o-unsplash

clement-falize-dHJjlJcQ3RI-unsplash

chuttersnap-nXJyZLBnyUQ-unsplash

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash

tambori-arquitectura-paisatgisme-landezine

manny-becerra-NgdhrwAx0J8-unsplash